Про нас

Сайт www.skarb.com.ua належить Всеукраїнській громадській організації “Духовні скарби України” яку створено 26 жовтня 2015 року. Свідоцтво №1449468.

Основною метою організації є задоволення і захист законних, соціальних, економічних, творчих, освітніх, вікових, національно-культурних, духовних та інших конституційних прав та інтересів членів Організації:

– творча діяльність у галузі культури, освіти та мистецтва;

– розвиток національної культури та мистецтва, розроблення і втілення у життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем’єр, фестивалів тощо;

– створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Організації, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;

– пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;

– видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва, творчого доробку членів Організації;

– турбота про правовий, соціальний і професійний захист членів Організації;

– сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості, творчому використанню народних традицій у розвитку культури та мистецтва, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини та довкілля;

– проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних та загальнолюдських цінностей;

– постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів та інших творчих колективів;

– надання допомоги у навчально-виховній роботі педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей і молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;

– сприяння обміну культурними цінностями, співробітництву між діячами культури і мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями культури та мистецтв;

– виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів.