Членство

Ірена Карпа (відома письменниця):

”Громадські організації пам’ятайте, що Ви, перш за все, люди, що Ви круті,
що є сила і треба організуватися, просто зібратися гуртом, не думати про те хто є лідер,
хто самець альфа, хто омега, а пам’ятати про те, що для нас найголовнішим є успіх справи,
тільки тоді Вам на небі чи, у що  Ви там вірите, поставиться галочка”.

4. Членство у громадській організації
4.1. Членство в Організації є добровільним.

4.2. Членами Організації можуть бути дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

4.3. Повноваження засновників громадського об’єднання закінчуються після прийняття рішення про реєстрацію в установленому Законом порядку. З моменту реєстрації Організації Засновники Організації стають членами, на яких  поширюються  права та обов’язки зазначені в Статуті.

4.4. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням Організації , яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.

4.5. Правління Організації приймає рішення про прийняття особи в члени Організації з подальшим інформуванням загальних зборів, та вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через  місяць після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також дає  згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

4.6. Правління громадської Організації має право розроблювати Положення про членство у громадській організації, в якому може додатково регламентуватися питання членства, права, обов’язки, що надаються членам громадської організації , інші питання с подальшим затвердженням цього положення Головою правління громадської організації. Положення про членство не може суперечити чинному законодавству та Статуту громадської організації.

Запрошуємо до співпраці Громадські організації, Волонтерів, Благодійників, зацікавлених осіб, Лідерів для відкриття осередків